J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

Lärarledd inspirationsutbildning

Enligt vår filosofi ska det vara lustfyllt att lära nytt det är nyckeln till att skapa engagemang i de rutiner som finns i kvalitets- och hållbarhetsarbetet. Genom lagarbeten anpassas varje utbildningstillfälle utifrån var ni står idag och den resa ni har tänkt att genomföra, ett modernt lärande som möjliggör för er att äga och fortsatt driva lärandet vidare för ett ständigt förbättringsarbete. Några av våra populära utbildningar som även kan levereras digitalt är: 

Ledande HACCP
(en eller två dagar)

Målgrupp

Personal som hanterar mat inom dagligvaruhandel, matbutik, restaurang, hotell & konferens, café, pizzerior, mottagningskök, centralkök men även inom livsmedelsproduktion

Utbildningsmål

Inspirera och engagera laget i den HACCP baserade egenkontrollen för ett större ansvarstagande, minskat matsvinn, effektivare drift samt trygga och säkra livsmedel. För mat med omtanke, trygghet och kärlek.

Upplägg

Utbildningen anpassas efter specifika önskemål, den uppfyller kraven i Livsmedelsverkets godkända branschriktlinjer, en utbildning där lagarbeten utmynnar i  praktisk kunskap om hur hållbarhets- och kvalitetsarbetet planeras, leds, drivs och organiserar. 

Innehåll
 • Engagemang 
 • Egenkontroll en god affär 
 • Kvalitetscertifiering
 • Lagövningar
 • Varför HACCP baserad egenkontroll
 • Faroanalys
 • Flödesschema
 • Vi går på promenad
 • Riskinventering
 • Riskbedömning
 • Beslutsträd
 • Målstyrning och handlingsplan
 • Planering av kvalitetsarbetet
 • Kvalitetsorganisation
 • Så minskar vi matsvinnet
 • Strategiskt kvalitetsarbete
 • Förståelse / trygghet / gott ledarskap
 • Erfarenhetsutbyte
 • Ständiga förbättringar med avvikelsehantering
 • GF / CP / CCP Vad är vad och varför?
 • Kvalitetscoaching

Hållbar Egenkontroll
(halv- eller heldag)

Målgrupp

Personal som hanterar mat inom dagligvaruhandel, matbutik, restaurang, hotell & konferens, café, pizzerior, mottagningskök, centralkök men även inom livsmedelsproduktion.  

Utbildningsmål

Utbildningsdeltagarna får en ökad medvetenhet och förståelse för livsmedelshygien, personlig hygien, rengöring, märkning samt vikten av rätt temperaturer. Detta uppfyller kraven på hygienutbildning enligt livsmedelslagen och ger minskat matsvinn, ett fortsatt gott rykte med minskade kostnader och ökade intäkter som följd. 

Upplägg

Utbildningen anpassas efter specifika önskemål, den uppfyller kraven för kvalitetscertifiering samt av Livsmedelsverket godkända branschriktlinjer Under dagen utförs inspirerande lagövningar där deltagarna själva får med sig nödvändiga verktyg. 

Innehåll
 • Egenkontroll och hållbarhet
 • Kvalitetscertifiering
 • Nedkylning, varmhållning, tillagning
 • Smittkällor, spridning och avdödning
 • Matförgiftningar, orsak och samband
 • Effektiv egenkontroll
 • Lagövning
 • Rengöring, skadedjur, mottagningskontroll, underhåll av lokaler och utrustning
 • Personlig hygien och utbildning
 • Förvaring och temperaturer
 • Märkning, spårbarhet, återkallelse
 • Avvikelsehantering
 • Dessa underbara rutiner
 • Livsmedelslagen 
 • HACCP
 • Faroanalys
 • Beslutsträdet
 • CCP och grundförutsättningar
 • Mikrobiologiska faror
 • Allergena, fysiska och kemiska faror
 • Så minskar vi matsvinnet

Kontakta oss