J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

Hjälp med miljö- och kvalitetsledningssystem

Vi utför revision av befintligt ledningssystem, ger praktiska råd ,coachar och hjälper till att starta upp eller leder hela projekt med målet att bli miljö- eller kvalitetscertifierad, vid uppdrag som dessa läggs tyngdpunkten på anpassning och implementering för största möjliga kundnytta av systemet. Vi arbetar med följande standarder:
 
 
IP Livsmedel 
IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag inom allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution.

FSSC 22000
Ett ledningssystem enligt Food Safety System Certificate visar att ditt företag agerar enligt globala standarder för livsmedelssäkerhet. Certifieringen gäller många aktörer i livsmedelskedjan, från tillverkare av förpackningar till producenter av frukt, grönsaker och andra livsmedel.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik
Intresset för säker hantering av livsmedel i butik är stort. Svensk standard för livsmedelshantering i butik ger såväl stora som små butiker ett bra verktyg för butikens förbättringsarbete.

ISO 22000
Den globala globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Målet med standarden är att ditt företag ska ha en väl etablerad styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerheten.

ISO 14001
Miljöledningssystemet ISO 14001 är en väl etablerad och bred standard med miljöfrågor i fokus. Med ett 14001 visar ni att ert företag tar ansvar för miljön.

BRC Food – Globala standarden för livsmedelssäkerhet
Ett ledningssystem för effektiv styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag.

IP Sigill-certifieringen
Garanterar att råvarorna är producerade på svenska kontrollerade gårdar och odlingar och säkerställer säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap.

KRAV och/eller EU-ekologiskt 
En självklarhet idag att kunna erbjuda  ekologisk produktion enligt EUs ekologiska regler eller enligt KRAVs regler får du rätt att marknadsföra din produktion som ekologisk, och du får märka dina produkter med EUs logotyp och/eller KRAVs märke. 

MSC Spårbarhet
Med MSC spårbarhet kan du erbjuda MSC-märkt fisk och skaldjur och bidra till ett sundare hav och en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

ISO 9001 
Är en bred standard för ledningssystem och processer, med kundperspektiv, utveckling, ständiga förbättringar och kvalitet i fokus. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.

Kontakta oss