J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

Om oss

Vi har mer än tjugo års erfarenhet av att leverera inspirerade konsultuppdrag och utbildningar inom kvalitetsledningssystem, ständiga förbättringar, faroanalyser och matsäkerhet med ett stort personligt engagemang. Vi är specialiserade på matsäkerhet i alla led – från jord till bord – där vi hjälper kunden att upprätta ledningssystem som bidrar till trygg mat och säkra livsmedel. Våra kunder finns inom restaurangnäringen, detaljhandeln, hotell & konferens, caféer, småskalig livsmedelsindustri samt mottagningskök och centralkök inom kommuner och landsting. 

Våra ledord är kunskap, människan och hållbarhet. 

Kunskap 
Alla som är verksamma inom J.F. Hygienkonsult AB har nödvändiga kunskaper och färdigheter som borgar för högkvalitativa tjänster med stort personligt engagemang, för att kunna vara uppdaterad inom livsmedelsområdet – där färska nyheter snabbt blir gamla – omger vi oss av med de bästa kunskapsnätverken, detta för att du som kund ska kunna känna dig trygg och snabbt kunna få svar på frågor som rör livsmedelsområdet. 

Människan 
Vi är i första hand en leverantör av kunskap där mötet människor emellan ger den bästa utdelningen. Av denna anledning utförs våra hygienutbildningar av konsulter på plats där kursdeltagarna har möjlighet att direkt reflektera över uppkomna frågeställningar som väcks. Genom denna pedagogik kan teorier och färdigheter förstås och omsättas i den egna verksamheten. I våra kundrelationer är det enkla kommunikationsvägar där kunden kan känna sig trygg och på kort tid få den hjälp som behövs. Närhet och engagemang är nyckelord för vårt förhållningssätt till våra kunder. Det är vid mötet människor emellan som inspirerande matsäkerhet upplevs. 

Hållbarhet 
Hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö utan hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, ett schysst tänk och handlande, människa, miljö och samhälle tillsammans. Främsta syftet med våra tjänster är trygga och säkra livsmedel därför är det en självklarhet att våra tjänster ska levereras med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan vi efterlever detta genom att använda grön el, energisnåla datorer och belysning, svanenmärkt papper, och vid fikan blir det kravmärkt kaffe och fikabröd. I största möjliga mån används buss och tåg framför flyg och vid taxiresor beställs miljötaxi, bli inte förvånad om utbildningskonsulten kommer farandes till er på cykel, med datorn på ryggen. Vi försöker hela tiden bli bättre och eftersträvar en miljöcertifiering i ISO 14 000.  

Kontakta oss