Visa att ni bryr er om konsumentens välbefinnande och hälsa, det är så du skapar trygghet och bygger förtroende hos kund!

Vi tillhandahåller Sveriges mest inspirerande konsulter och utbildare för allt inom matsäkerhet, livsmedelshygien, egenkontroll, HACCP miljö- och kvalitetsledningssytem. Vi bidrar med massor av ny kunskap som gör era rutiner levande för ett ständigt förbättringsarbete. Resultatet blir ett ökat engagemang som minskar ert matsvinn och gör erbjudandet om mat med omtanke, trygghet och kärlek levande.

Ett mycket bra sätt att presentera ett svårt ämne för deltagare som är dåligt motiverade.

Börje Svensson
VD
Honungsboden

En lärorik dag med mycket skratt och nya tankar , har lärt mig mycket nytt med en föreläsare som fick tiden att gå otroligt fort
En väldigt bra dag

HR Chef
ICA

Kursledaren var bra, lättförstålig och han anknöt till verkliga händelser och väcker tankar.

Anna Bengtsson
Köksansvarig
Ankarskolan

Kökspersonalen mycket nöjd med utbildningen då utbildaren förklarade tydligt och lättfattligt så att alla förstod och där av blev motiverade att arbeta hygiensikt.

Annika Norén
Kostchef, Mölndal Stad

Professionellt och kunnig förläsare som gör ämnet mer intressant

Marzena Waligorska
Operativ chef
SANDYS AB

Lärde mig jättemycket..Super bra

Butikschef

Speciellt bra var genomgången av HACCP där man fick bra förståelse för hur denna upprättas

Leif Liljeqvist
Kvalitetsansvarig
Thelins Konditorier

Kursledaren var bra, lättförstålig och han anknöt till verkliga händelser och väcker tankar.

Madeleine Wadsö
Kokerska
Östergården

Bra och effektiv hygienutbildning. Givande dag med många roliga övningar. Bra fokus och inte långrandigt. Rekommenderat verkligen.

ICA handlare

Med konsultens gedigna kompetens och långa yrkeserfarenhet inom områden som HACCP, matsäkerhet och egenkontroll förmedlar han kunskap på ett pedagogiskt sätt och med stort engagemang. I hans utbildningar varvas teori med gruppuppgifter kopplade till den egna verksamheten i butik vilket gör utbildningen levande med många intressanta diskussioner.

Ann Hennicks
HR Director
ICA Sverige

Jag tyckte kursen var mycket bra. Bra och pedagogiskt presenterat med humor och öppenhet som gör att föreläsaren fångar kursdeltagarna. Det var lättsamt att höra föreläsaren prata med lagom av pauser. Fortsätt så! Nu känns det äntligen som jag förstår!

Helén Westman
Thorellska förskolan

Lärarledd inspirationsutbildning

Enligt vår filosofi ska det vara lustfyllt att lära nytt det är nyckeln till att skapa engagemang i de rutiner som finns i kvalitets- och hållbarhetsarbetet. Genom lagarbeten anpassas varje utbildningstillfälle utifrån var ni står idag och den resa ni har tänkt att genomföra, ett modernt lärande som möjliggör för er att äga och fortsatt driva lärandet vidare för ett ständigt förbättringsarbete.

Hjälp med miljö- och kvalitetsledningssystem

Vi utför revision av befintligt ledningssystem, ger praktiska råd ,coachar och hjälper till att starta upp eller leder hela projekt med målet att bli miljö- eller kvalitetscertifierad, vid uppdrag som dessa läggs tyngdpunkten på anpassning och implementering för största möjliga kundnytta.

HACCP

Med ett personligt engagemang är vi behjälpliga med att bygga upp HACCP-baserade egenkontrollprogram som specifikt anpassas efter verksamheten varför de rutiner som skapas är är praktiska och enkla att följa.

Frågor, funderingar eller bokningar?

Skicka gärna ett meddelande via formuläret nedan så tar vi kontakt med er skyndsamt.