J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

Våra tjänster

Lärarledd inspirationsutbildning

Enligt vår filosofi ska det vara lustfyllt att lära nytt det är nyckeln till att skapa engagemang i de rutiner som finns i kvalitets- och hållbarhetsarbetet. Genom lagarbeten anpassas varje utbildningstillfälle utifrån var ni står idag och den resa ni har tänkt att genomföra, ett modernt lärande som möjliggör för er att äga och fortsatt driva lärandet vidare för ett ständigt förbättringsarbete.

Hjälp med miljö- och kvalitetsledningssystem

Vi utför revision av befintligt ledningssystem, ger praktiska råd ,coachar och hjälper till att starta upp eller leder hela projekt med målet att bli miljö- eller kvalitetscertifierad, vid uppdrag som dessa läggs tyngdpunkten på anpassning och implementering för största möjliga kundnytta av systemet

HACCP

Med ett personligt engagemang är vi behjälpliga med att bygga upp HACCP-baserade egenkontrollprogram som specifikt anpassas efter verksamheten varför de rutiner som skapas är är praktiska och enkla att följa.

Öppna Utbildningar

Här kommer det komma upp spännande utbildningar håll därför utkik eller ta kontakt med oss nedan så berättar vi mer.

Kontakta oss