Speciellt bra var genomgången av HACCP där man fick bra förståelse för hur denna upprättas