Ett mycket bra sätt att presentera ett svårt ämne för deltagare som är dåligt motiverade.