Med konsultens gedigna kompetens och långa yrkeserfarenhet inom områden som HACCP, matsäkerhet och egenkontroll förmedlar han kunskap på ett pedagogiskt sätt och med stort engagemang. I hans utbildningar varvas teori med gruppuppgifter kopplade till den egna verksamheten i butik vilket gör utbildningen levande med många intressanta diskussioner.