Med konsultens gedigna kompetens och långa yrkeserfarenhet inom områden som HACCP, matsäkerhet och egenkontroll förmedlar han kunskap på ett pedagogiskt sätt och […]