J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

J.F. HygienKonsult

Din partner för återkommande kunder och nöjda gäster

Integritetspolicy

Så hanterar vi personuppgifter

Vi på J.F. HygienKonsult AB värnar om din personliga integritet. Därför eftersträvar vi en hög nivå av dataskydd. Vi skulle till exempel aldrig sälja dina personuppgifter! Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

J.F. Hygienkonsult AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.

Vår webbplatsadress är: https://www.hygienkonsult.se, med organisationsnummer 556924 – 8676. Adress Godhemsgatan 40B, 414 68 Göteborg. Vid frågor kan ni kontakta oss på info@hygienkonsult.se.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

När du anmäler dig till en utbildning

När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera din bokning och betalning. Vi registrerar din bokning i vårt kundsystem, och registrerar faktureringsuppgifterna i vårt bokföringssystem. Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få bokningsbekräftelser samt övrig information kring bokningen.

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när du bokar en kurs eller går på ett event som vi anordnar.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Namn och Personnummer.
• Kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer).
• Fakturerings- och betalningsinformation.
• Önskemål om kost eller annan information som du själv anger.

För utbildningsdeltagare sparas uppgifterna i 120 månader. I fakturasystemet sparas de enligt bokföringslagen. Om du har angett önskemål om särskild kost eller annan extra information, sparas det inte på annat ställe än i själva bokningen.

När du deltar i våra utbildningar

I den anmälan du fyller i för utbildningen informerar vi om att vi ibland tar bilder eller filmar på våra event. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss under eller efter utbildningen och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen på utbildningen att du inte vill medverka på bilder/filmer där du går att identifiera.

För att kunna leverera utbildningsintyg insamlas data under utbildningen om deltagarna i form av personnummer, förnamn, efternamn och mail-adress utbildningsdeltagarna ger sitt sitt tysta godkännande genom att utbildningsledare frågar om det är okej att lagra dessa uppgifter i dator samt backup som ägs av J.F. Hygienkonsult AB.

Om man lämnar in ett omdöme kan denna eventuellt presenteras på vår webbsida och andra social medier vi använder. Om du vill vara anonym så sätt ett anonymiserat namn och eller titel samt företag.

Alla som förekommer på foto i J.F. Hygienkonsult AB sociala medier har gett sitt godkännande till detta.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som
publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få
dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

När vi använder dina personuppgifter för att utvärdera vårt arbete

Vi analyserar och utvärderar löpande vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och system. För oss är det viktigt du som kund får vara med att påverka vårt utbud.

Vi kan till exempel skicka ut en enkät för att samla in våra kunders åsikter och önskemål. Vi analyserar också ibland de uppgifter vi redan har om dig för att kunna anpassa vårt utbud av tjänster.

Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel befattning, region och bokningshistorik) gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en grupp (kundsegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka tjänster som erbjuds.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Namn.
• Personnummer.
• Befattning.
• Organisationstyp.
• Postadress.
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
• E-post.
• Bokningshistorik.
• Information om hur du fått vetskap om tjänsten.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.

Vi sparar dina uppgifter i 120 månader från insamling och analys.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv (eller din anmälare till vår utbildning) lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från annan tredje part.

När du skickar e-post till oss

När du skickar e-post till oss hanterar vi innehållet enligt vår e-postpolicy. Policyn säger att:

• Om vi tar emot e-post med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system och raderar sedan meddelandet.
• Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter, tas det omedelbart bort och inget av det sparas.
• Om du kontaktar oss spontant via e-post och du inte redan finns i vårt register, frågar vi dig inte om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter.

Vilka rättigheter du har över dina data

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in. När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Vart vi skickar dina upgifter

Vi skulle aldrig sälja dina uppgifter till tredje part!

Dock kan kommentarer eller e-post från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.