Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Ökad omsättningen genom certifiering

Många av dagens medvetna konsumenter vill kunna välja butiker där man vet att det satsas lite extra på trygg och säker mat. Detta är nu möjligt då livsmedelsbutiker kan bli kvalitetscertifierade utifrån ”Svensk Standard för livsmedelshantering i butik”

Certifieringen utförs av en tredje oberoende part vilket ger trovärdighet för certifikatet. Standard är öppen och branschgemensam vilket innebär att alla livsmedelsbutiker som vill kan bli certifierade. Standarden arbetades fram av en arbetsgrupp inom Svensk Dagligvaruhandel, med representanter från:
- Axfood AB
- BergendahlsGruppen AB
- Coop Sverige AB
- Hemköp AB
- ICA Sverige AB
- Vi-butikerna


För att nå en certifiering behövs ofta en översyn av butikens kvalitetsledningssystem, med en tydlig organisation där ansvar och befogenheter framgår för de olika befattningarna. Detta leder till ordning och reda med ökad personaltrivsel, vilket i sin tur leder till ett bättre kundbemötande.

Andra fördelar med en certifiering är minskade kostnader för svinn och kommunal tillsyn. Ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem frilägger tid för personalen eftersom färre fel begås och man gör rätt från början. Ett strategiskt kvalitetsarbete, som är nödvändigt för en certifiering, innebär minskat antal reklamationer. Och dokumentationen i systemet ger en nödvändig försäkring mot eventuella anklagelser för oegentligheter.

Personalen får ökad kunskap och förståelse vilket ökar motivationen för en säker mathantering. Vidare kan kvalitetscertifikatet hängas upp i entrén för att informera kunden om butikens seriösa kvalitetsarbete. Kunden känner trygghet och förtroende för butiken.

Allt detta tillsammans stärker så väl dagligvarukedjans som butikens lokala varumärke med en ökad omsättning som följd.

Med anledning av detta har J.F. Hygienkonsult arbetat fram en produktkatalog som erbjuds mot sveriges dagligvaruhandel.

Ring oss på telefon 070 – 40 80 912 eller skicka ett mail till info@hygienkonsult.se så berättar vi mer.

Läs hela pressmeddelandet från Svensk Dagligvaruhandel HÄR.


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se