Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Livsmedelsverket föreslår att livsmedelsföretag som har kvalitetsledningssystem baserat på en godkänd standard ska kunna få mindre kontrolltid från myndigheten.

Idag kan livsmedelsföretagarna få dubbla kontroller då myndigheternas och privata kontroller går omlott. Förslaget skulle innebära minskade kostnader för livsmedelsföretagen.

Ulla Nordström, chef för inspektionsenheten uttalar sig på Livsmedelsverkets hemsida:
- Det finns företag som har egna kvalitetssystem och frivilliga åtaganden för att öka livsmedelssäkerheten och redligheten. Vi föreslår nu att de företag som uppfyller vissa krav ska kunna få minskad kontrolltid.
- Fördelen med specialiserade kontrollorgan är att de kan bygga upp stor kompetens och vara verksamma över hela landet.

Nedan några standarder inom livsmedelssektorn som är ackrediterade av SWEDAC:
- ISO 22 000
- BRC Global Standard, Livsmedel
- BRC/IOP Global Standard, Livsmedelsförpackningar och andra förpackningsmaterial
- BRC Global Standard, Lager och Distribution
- IFS, International Food Standard
- Svensk Standard för livsmedelshantering i butik

Om du behöver hjälp med uppbyggnad av ett kvalitetsledningssystem baserat på en godkänd standard är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@hygienkonsult.se så berättar vi mer.


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se