Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Fler än hundra livsmedelsinspektörer saknas ute hos kommunerna enligt Livsmedelsverket.

Inger Andersson generaldirektör på Livsmedelsverket säger bland annat:
- Livsmedelsinspektörernas arbete är oerhört viktigt för att konsumenterna ska få säkra livsmedel. Därför är det ett problem att det är så stor brist på inspektörer.
– Det är lovande att det finns ett förslag om att ta fram en skräddarsydd utbildning för livsmedelsinspektörer i före detta landshövdingen Gerhards Larssons utredning ”Trygg med vad du äter”.

Enligt Livsmedelsverket har en förbättring skett vilket troligtvis beror på att fler inspektörer utbildas vid olika lärosäten och att det sedan slutet av 2006 finns bättre möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen.

Just nu arbetar Livsmedelsverket med att ta fram en profil över den kompetens som de olika kontrollmyndigheterna bör besitta för att kontrollen ska ske ändamålsenligt och effektivt. Arbetet med kompetensprofilen pågår under 2009.

Källa: Livsmedelsverket


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se