Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

Enligt Livsmedelsverket ökade kunskapen om livsmedelshygien 2008 bland livsmedelsbutiker och serveringar, jämfört med året innan.

Det visar Livsmedelsverkets sammanställning av kommunernas kontroll. Kommunens kontroller är utförda hos restauranger, gatukök, cafeterior, pizzerior, skolkök, personalmatsalar, butiker med flera.

Tommy Karlsson, statsinspektör på Livsmedelsverket säger bland annat:
- Det är glädjande att så många företag har blivit medvetna om vilka faror som kan hota deras livsmedelsprodukter.
- Men alla borde göra en faroanalys. Det har direkt påverkan på arbetsrutinerna och den egna yrkesstoltheten.

Vidare skriver Livsmedelsverket att:
”Livsmedelsföretagaren måste kunna visa att han eller hon är medveten om vilka faktorer som riskerar att göra företagarens livsmedel osäkra. Det kan exempelvis gälla bakterier eller hantering. Det gör man i en faroanalys. Andra områden där tydliga förbättringar har gjorts är inom kvalitetsledning med dokumentation av spårbarhet respektive återkallan, samt inom personalområdet, med rutiner och dokumentation av utbildning.”

Men fortfarande finns det mycket att göra då många får allvarliga avvikelser på bristande dokumentation vid upptining, nedkylning, varmhållning och återuppvärmning samt värmebehandling, exempelvis kokning.

Källa: Livsmedelsverket


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se