Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Vem är livsmedelföretagare?

Information från SLV den 18 mars 2008:

”Den som driver en restaurang och den som driver en eller flera förskolor är två exempel på livsmedelsföretagare enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedelföretagaren ska se till att verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och det är han eller hon som bestämmer hur det ska gå till. Verksamheten måste uppfylla kraven att maten är säker och att konsumenten inte bli lurad.

Det är viktigt att anställd personal på exempelvis en förskola är utbildad i livsmedelshygien. De måste kunna avgöra hur arbetet ska bedrivas för att maten ska vara säker. När barn är med och lagar mat är det oftast tillräckligt att den anställda personalen är med och visar hur man ska göra och sedan ser till att arbetet går rätt till. Vem som helst får delta i matlagningen men det är livsmedelsföretagaren som bär ansvaret för vilka som deltar, vilken utbildning de har och vilka instruktioner och vilken övervakning som måste finnas.

Arbetet måste vara planerat och genomtänkt för att den mat som ska serveras ska vara säker. De flesta farorna undviks om det finns rutiner i egenkontrollen inom följande områden:
- Utbildning
- Personlig hygien
- Vatten
- Rengöring
- Skadedjur
- Underhåll
- Förvaringstemperaturer
- Mottagning av varor
- Avfall
- Faroanalys

För att se vilka faror som kan drabba dem som ska äta maten och hur farorna ska undvikas måste livsmedelsföretagaren göra en så kallad faroanalys. Faroanalysen och åtgärderna är unika för varje kök eftersom förhållandena alltid varierar. Det beror bland annat på vilken typ av mat som ska lagas, om de som ska äta den är extra känsliga och så vidare.

En faroanalys är svår att göra och kräver mycket kunskap om mikrobiologi, kemi, tillverkningsmetoder med mera. Därför behöver de flesta livsmedelsföretagare hjälp att göra denna analys.” Källa: Livsmedelsverket

Vill du få hjälp med din faroanalys och egenkontroll klicka på knappen "Hjälp med egenkontroll" nedan:


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se