Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Reportage från Lärarförbundets tidning förskolan:

"Det viktigaste är att tänka över rutiner och skapa regler för vad som ska gälla på varje specifik förskola om barn ska vara i köket.

Man hör ibland olika påståenden om hur EG:s hygienregler in i minsta detalj lägger sig i verksamheten i köket i förskolan. Avdelningsdirektör Karin Winberg på Livsmedelsverket ställer sig mycket frågande inför detta. Europaparlamentets förordning om livsmedelshygien är ingen kokbok som slaviskt måste följas.
– Tvärtom
– den är medvetet skriven så att den ska kunna anpassas till olika verksamheter och för att ge den frihet som krävs i en föränderlig tid och i olika verksamheter. Reglerna anger oftast målen
– det finns till exempel inget uttryckligt förbud mot att barn vistas i köket, bara ett generellt krav på att man inte ska förorena livsmedel, menar Karin Winberg. Bakgrunden till ryktet om att barn inte får delta i matlagningen är förmodligen att mindre förskolor varit helt undantagna från alla krav i livsmedelslagstiftningen under ett antal år, men att de nu åter omfattas.
– Men det innebär inte att samma regler gäller nu som då. En sådan regel var till exempel att alla som vistades i köket måste vara läkarundersökta, det gäller inte längre, säger Karin Winberg. Dessutom finns en nationell regel om att köken ska vara godkända av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i respektive kommun. De allra flesta köken i landets förskolor är redan godkända, annars skulle man inte få använda köken överhuvudtaget och hur man hanterar livsmedel kan man lära sig. Det viktigaste är att tänka över rutiner och skapa regler för vad som ska gälla på varje specifik förskola om barn ska vara med i köket.

Livsmedelsverkets roll är att ge vägledning för att öka förståelsen för lagstiftningens krav. Ett exempel på detta är deras dokument ”Offentlig kontroll av mindre förskolor, fritidshem och särskilda boenden” där de tar upp frågeställningar kring barns deltagande i matlagningen. Där konstateras att barn kan delta i matlagning eftersom förskolans verksamhet skiljer sig från andra storhushåll i form av matlagning i pedagogiskt syfte. Livsmedelsverket hoppas att en del av pedagogiken syftar till att just föra över goda vanor och kunskap om livsmedelshantering till barn."

Källa:
http://www.forskolan.net/main.asp?CategoryID=3756&ArticleID=365661&ArticleOutputTemplateID=87&ArticleStateID=2

  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se