Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning


Ur EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 852/2004:

”Livsmedelsföretagare skall se till att den personal som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter, att de som ansvarar för utveckling och underhåll av det förfarande som avses i artikel 5.1 i denna förordning eller för användning av relevanta riktlinjer har getts adekvat utbildning i tillämpningen av HACCP- principerna, och att alla krav i nationell lagstiftning när det gäller utbildningsprogram för personer som arbetar inom vissa livsmedelssektorer uppfylls.”

Ur hjälpreda till detaljhandel (storhushåll, konditorier, butiker, grossistaffärer) som kommunala inspektörer använder sig av:

”Rutin finns för utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildningsbehovet för de personer som handhar livsmedel ska vara identifierat av företaget. Basutbildningen ska för dessa personer minst motsvara det koncept som Livsmedelsverket tillsammans med branschen och utbildningsaktörer utarbetat. Den fortsatta utbildningen bör vara inriktad på att göra de personer som hanterar livsmedel förtrogen med egenkontrollen och utformning av rutiner till denna. Tillfällig/nyanställd personal ska ges en hygienintroduktion i anslutning till anställningen. Det skall framgå av rutinen att den som är ansvarig för förfaranden baserade på HACCP-principerna ska ha genomgått utbildning. Speciellt viktig är utbildning i faroanalys. Kunskaper om kontrollprogrammet är förankrat bland personalen. Personal ska vara medveten om och följa de rutiner/instruktioner som gäller för aktuella arbetsuppgifter. Gör till exempel stickprov bland personalen genom att fråga om innebörden av de instruktioner de fått.”

Så här resonerar några av Sveriges främsta Livsmedelsinspektörer i fråga: klicka här

Anmäl Dig till en av våra uppskattade Hygienutbildningar i Inspereraned matsäkerhet genom att klicka här.

OBS: Begränat antal platser!

STOCKHOLM • GÖTEBORG MALMÖ • UPPSALA • LINKÖPING • VÄSTERÅS ÖREBRO • JÖNKÖPING • TROLLHÄTTAN • GÄVLE SUNDSVALL • UMEÅ • SKELLEFTEÅ • PITEÅ LULEÅ BORÅS


  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se