Hem       Produkter       Om oss       Referenser       Kontakt
Hygienkonsult.se/Nyheter

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Alla vet att matlagning för konsumtion i privathushåll inte omfattas av hygien- och kontrollförordingarna. Men när övergår privathushåll till att bli Livsmedelsföretagare i Livsmedelagens mening? Det har funnits/finns tveksamheter av vilka mindre verksamheter som ex. gruppboende, förskoleverksamhet och äldreomsorg som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vilka gränsdragning som här skall ska göras. Nu har dessa otydligheter klarnat för Jönköping- och Västra Götalands Län genom samsynsdokument där det tydliggörs vilka verksamheter som ska godkännas och vilka som ska registreras. Se länkar:
http://www.livsmedelsingenjor.se/Samsynvastragotalandlivsmedel.pdf
http://www.miljosamverkanf.se/download/Livsmedel/Godkannande_Registrering060607.pdf

  Mer nyheter

Maten i Förskolan 2010

Utbrott av matförgiftning beror på bristande kunskap

Ann Hennicks, ICA Skolan ger J.F. Hygienkonsult toppbetyg

Ökad omsättningen genom certifiering

Livsmedelsverket föreslår förenklingar

Kunskapsbevis inom livsmedelsnäringen

Matsäkerhet - en lönsam affär

”Fler livsmedelsinspektörer behövs”

Bättre hygien i detaljhandeln ger säkrare mat

ICA-skolan anlitar J.F. Hygienkonsult

Svensk Standard För Livsmedelshantering i Butik

J.F. Hygienkonsult utbildar Livsmedelsinspektörer

J.F. Hygienkonsult med på ICA:s riksturné

Dagsböter för bristande märkning

Vem är livsmedelföretagare?

Barn kan delta vid matlagning på förskolor

Tydligare märkning av Livsmedel

Aflatoxin i ris

HACCP – lika viktigt för alla

Matkörkort på gång!

Hur datummärker man livsmedel?

Lägre kontrollavgift för slakterier

Detta är vad lagen säger om hygienutbildning

Pressmeddelande från J.F. Hygienkonsult

Vad skiljer privathushåll från verksamhet som ska registreras?

Intervju med Joakim Färdig, grundaren av J.F. Hygienkonsult, i Livsmedel i Fokus

Dålig kunskap om hygien vanligaste orsaken till matförgiftningar

Livsmedelsverkets tips för att undvika magsjuka under rötmånaden

Bristande utbildning av personalen gav flest anmärkningar

Hygienkonsult upprättar HACCP + egenkontrollprogram för Bräcke Diakoni

Ät och drick säkert på utlandssemestern i sommar

Hygienkonsult utbildar Kommunala Livsmedelsinspektörer

Inspirerande matsäkerhet

Ny europeisk standard för livsmedelsdata

Fler matförgiftningar skall leda till åtal


Bloggen   twitter icon Twitter    Hitta oss p Facebook    info@hygienkonsult.se